Γιώργος Σκιαδόπουλος

Καθηγητής, Queen Mary University of London & Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Διευθυντής, Institute of Finance and Financial Regulation & Eξωτερικός Aνεξάρτητος Ακαδημαϊκός Σύμβουλος, IOLCUS Investments