Δρ Αριστοτέλης Καρυτινός

Διευθύνων Σύμβουλος, Prodea Investments & Β’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ)

Ο Δρ Αριστοτέλης Καρυτινός είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Prodea Investments, της μεγαλύτερης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα με ενεργητικό που ξεπερνά τα € 2 δισ. σε Ελλάδα, Κύπρο και επιλεκτικά σε άλλες γειτονικές χώρες. Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία σε επενδυτικές και τραπεζικές δραστηριότητες καθώς κατείχε διευθυντικές θέσεις στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Πριν από τη σημερινή του θέση, ο κ.Καρυτινός ήταν για 6 χρόνια Γενικός Διευθυντής – Ακίνητης Περιουσίας του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Πριν από την ένταξη του στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας,κατείχε ανώτερες θέσεις στον Όμιλο Eurobank ΕFG όπου διετέλεσε Επικεφαλής του Real Estate του Ομίλου, Διευθυντής Στεγαστικής Πίστης και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Properties AEEAΠ.(αργότερα γνωστή ως Grivalia REIC). Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην τελευταία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2006 καθώς και η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου το 2007, συγκεντρώνοντας συνολικά περίπου €450εκ.. Στο παρελθόν, εργάστηκε επίσης επί σειρά ετών σε διευθυντικές θέσεις του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ο Δρ Καρυτινός είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Warwick, UK και είναι μέλος του RICS.