Πληροφορίες

Χορηγίες

Κωνσταντίνος Ουζούνης
General Manager
Tel: (+30) 210 998 4864
E-mail: ouzounis.k@ethosmedia.eu

Ράντω Μανώλογλου
Key Account Manager
Tel: (+30) 210 998 4863
E-mail: manologlou.r@ethosmedia.eu

Συντονισμός Εκδήλωσης

Κωνσταντίνος Σαλβαρλής
Conferences Manager
Tel: (+30) 210 9984909
Εmail: salvarlis.k@ethosmedia.eu

Άρης Λαυδής
Events Manager
Tel: (+30) 210 9984814
Εmail: lavdis.a@ethosmedia.eu

Στέλιος Γαλάτουλας
Events Coordinator
Tel: (+30) 210 9984920
Εmail: galatoulas.s@ethosmedia.eu

Marketing & Επικοινωνία

Αλεξάνδρα Παπασπηλιωτοπούλου
PR & Marketing Communications Manager
Tel: (+30) 210 9984917
E-mail: papaspiliotopoulou.a@ethosmedia.eu

Ανδρέας Μπάλτας
Events Executive
Tel: (+30) 210  9984906
E-mail: baltas.a@ethosmedia.eu

Ομιλητές

Μαριάνα Βαζαίου
Events Programme Manager
Tel: (+30) 210 998 4932
E-mail: vazaiou.m@ethosmedia.eu

Εγγραφή Συνέδρων & Συμμετοχές

Κωνσταντίνος Σαλβαρλής
Conferences Manager
Tel: (+30) 210 9984909
Εmail: salvarlis.k@ethosmedia.eu

Ατομικές Συμμετοχές

Βούλα Βασιλικού
Sales Executive
Tel: (+30) 210 9984908
Εmail: vassilikou.p@ethosmedia.eu

Διοργάνωση

ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.
Η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι το επίσημο θεσμικό όργανο για την ενιαία εκπροσώπηση των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Είμαστε αναγνωρισμένη Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2018.

Τα  μέλη μας λειτουργούν στο πλαίσιο του νόμου 3029/2002 και είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

Ως η κύρια φωνή της Επαγγελματικής Ασφάλισης, προβάλλουμε θέσεις και προτάσεις μας προς την πολιτεία, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους Διεθνείς Οργανισμούς Επαγγελματικής Ασφάλισης.

ETHOS MEDIA S.A.
Η ETHOS ΕVENTS σχεδιάζει και διοργανώνει συνέδρια, επιχειρηματικά βραβεία και καινοτόμες εκδηλώσεις για τα πεδία δραστηριότητας της ETHOS MEDIA S.A.  καθώς και των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων της. Στόχος είναι να προσφέρει στα επικεφαλής στελέχη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, πληροφόρηση και τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου, συστατικά απαραίτητα για την επιχειρηματική ανάπτυξη και την επαγγελματική τους εξέλιξη. Τα επιχειρηματικά events εστιάζουν στους τομείς των επενδύσεων, της ασφαλιστικής αγοράς, της υγείας, της ξενοδοχίας και των εξαγωγών.

Παράλληλα, η ETHOS MEDIA S.A. δραστηριοποιείται στους τομείς των εκδόσεων επιχειρηματικών περιοδικών & εφημερίδων, στο internet με portals, websites και ηλεκτρονικά newsletters. Ειδικότερα, στις εκδόσεις της ETHOS MEDIA S.A. συγκαταλέγονται: το επενδυτικό και οικονομικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ, το περιοδικό για την πολιτική υγείας και φαρμάκου Ph.B Pharma & Health Business και το ασφαλιστικό περιοδικό Insurance World.

Όσον αφορά στο internet, η ETHOS MEDIA S.A.  δραστηριοποιείται με το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr, το ασφαλιστικό portal insuranceworld.gr, το portal virus.com.gr για την πολιτική υγείας και φαρμάκου και την εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα ΧΡΗΜΑ Week.