Παναγιώτης Ζαμπέλης, Αδειούχος Αναλογιστής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, AON Hewitt Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία & Πρόεδρος, ΤΕΑ-ΕΛΤΑ

Ομιλία – Παρουσίαση: Παναγιώτης Ζαμπέλης,

Αδειούχος Αναλογιστής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, AON Hewitt Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία & Πρόεδρος, ΤΕΑ-ΕΛΤΑ,

Τίτλος παρουσίασης: «Η προοπτική της Επαγγελματικής Ασφάλισης στη Ελλάδα» 

Bruno Gabellieri, Secretary General, European Association of Paritarian Institutions (AEIP)

Ομιλία – Παρουσίαση: Bruno Gabellieri

Secretary General, European Association of Paritarian Institutions (AEIP),

Τίτλος παρουσίασης: «Opportunities and Challenges for IOPRs across Europe»

, Καθηγητής Οικονομετρίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς & Chief Economist, AssetWise Capital Management

Ομιλία – Παρουσίαση: Νικήτας Πιττής

Καθηγητής Οικονομετρίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς & Chief Economist, AssetWise Capital Management

Τίτλος παρουσίασης: «Επενδύσεις Ασφαλιστικών Ταμείων σε Περιβάλλον Εξαιρετικά Χαμηλών/Αρνητικών Επιτοκίων»

Νικόλαος Δ. Φίλιππας, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Επιστημονικός Διευθυντής, Interamerican Research Center & Πρόεδρος, Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού

Ομιλία – Παρουσίαση: Νικόλαος Δ. Φίλιππας

Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Επιστημονικός Διευθυντής, Interamerican Research Center & Πρόεδρος, Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού

Τίτλος παρουσίασης: «Οι επιπτώσεις της μακροζωίας στο συνταξιοδοτικό σύστημα και η αποτελεσματικότητα των αποταμιευτικών προγραμμάτων μέσω της υιοθέτησης κατάλληλων μακροχρόνιων επενδυτικών στρατηγικών»